Ros till Li Bennich-Björkman och boken ”Sörja ett liv, leva ett annat” i Upsala Nya Tidning.

Ingressen lyder: ”… en lika delar beläst och djupt personlig bok om människor som har drivits på flykt.”

Daniel Erlandsson recenserar: ”Det är en utomordentligt lättillgänglig och inbjudande bok hon har skrivit, utan att för den skull på minsta vis göra avkall på stringensen. …
I den här boken glimmar det av både ljus och svärta, nästan oupphörligt. Till det bidrar det varierade och levande berättargreppet: ibland intervjuer, ibland löptext med koncisa historieskrivningar utöver de enskilda livsödena. Dessutom är bildmaterialet utsökt.”

Läs Daniel Erlandssons recension i UNT

Läs mer om Sörja ett liv, leva ett annat