Till den stora utställningen med Marie-Louise Ekmans konst har Moderna Museet påpassligt lyft fram Appells bok Känslornas revolution. Både omslag och innehåll speglar mer än väl konsten i utställningshallarna!