”Den är lite som en exklusiv ask praliner…” inleder Therese Bohman sin recension av Lena Kårelands nyutkomna Förbjuden frukt. Litterärt, franskt och kvinnligt i Svenska Dagbladet och fortsätter: ”Elva vackert förpackade essäer om företrädesvis franska kvinnliga författarskap, som inleds med en intressant essä om Simone de Beauvoir och åldrandet.”

Läs Therese Bohmans recension i Svenska Dagbladet

Läs mer om Förbjuden frukt