Elsa Gullberg – Ett liv i textil

av Elisabet Stavenow-Hidemark

Elsa Gullberg var en länk mellan hemslöjd och industri – verksam i en tid då kvaliteten från det vackert hand­gjorda blev utgångs­punkt för ny­skapad inrednings­textil.

250 s. Hårdband. Illustrerad.
ISBN 978-91-984064-9-8

Utkommer i juni.