45-minuterssamtal

Torsdag 16.00–16.45: Demokratins drivkrafter

Sverige och Finland har en lång parallell utveckling av demokrati, men det finns också tydliga skillnader i den politiska historien och i nuläget. I boken Demokratins drivkrafter har tio svenska och finländska forskare undersökt ländernas demokratiutveckling åren 1890–2020. Vad är det för faktorer som styr synen på demokrati i våra länder när både det politiska och det mediala fältet förändrats? Vilka är utmaningarna när det gäller demokratins funktionsduglighet och framtid? Hur har det demokratiska samtalet förändrats? Och hur hanterar man frågor knutna till tolerans/ intolerans inom demokratin?

Medverkande: Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola; Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet; Anu Koivunen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet

Moderator: Cecilia Uddén

Arrangeras i samarbete med Hanaholmen, Svenska litteratursällskapet i Finland och Svenska kyrkan.

 

Lördag 13.00–13.45: Finland – den svenska poesins Eldorado?

Poesitraditionen på svenska i Finland är lång och livskraftig. Modernismen utgör guldåldern med Edith Södergran, Elmer Diktonius, Gunnar Björling och Henry Parland i spetsen. Nya urval, samlade skrifter och studier om dem utkommer ständigt. Också senare finlandssvenska poeter har stått i framkanten vad gäller språklig lekfullhet och originalitet. Bollplanket har alltid varit traditionen, framför allt modernismen, men samtidigt också poesin i Sverige. Skiljer sig poesin mellan de två länderna och i så fall hur? Och vad är det som gör att det ständigt dyker upp nya, strålande poeter i det svenska Finland?

Medverkande: Fredrik Hertzberg, aktuell med en biografi om Björling; Anna-Möller Sibelius, aktuell med en studie om Gösta Ågrens, Lars Huldéns och Claes Anderssons 1960- och 70-tals poesi; Per Stam, redaktör för Henry Parlands dikter; Claes Andersson, aktuell med nya dikter och ett urval gamla; Matilda Södergran, aktuell med diktsamlingen Överlevorna

Moderator: Jonas Ellerström

Arrangeras i samarbete med Schildts & Söderströms, Svenska litteratursällskapet i Finland och Förlaget M.

 

20-minuterssamtal

Fredag 15.00–15.20: Vodka och vichyvatten. Gunnar Björling och Henry Parland i det poetiska växelträsket

Fredrik Hertzberg och Per Stam i ett samtal om två poetiska förnyare som blev arketyper för författarmyter: fattiga, alkoholiserade, missförstådda i marginalen.

Moderator: Jonas Ellerström

Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

Lördag 10.30–10.50: Kvinnorna historien glömde

Av namngivna personer i skolans historieböcker utgör kvinnor 10–15 procent och de kvinnor som påverkat historiens gång är ofta okända idag. I Kvinnorna historien glömde vill Stefan Högberg påminna om dem. Men hur har så många kunnat glömmas bort, och vad kan vi göra åt saken? Stefan Högberg samtalar med Eva Bonde, chefredaktör Historiskan och historikern Brita Planck som har skrivit Förnuft eller känsla – adel, kärlek och äktenskap.

 

 

Forskartorget

Torsdag 14.05–14.20: Vilka kvinnor tar plats i riksdagen?

Fem kvinnor tog plats i riksdagen efter valet 1921. Kvinnorepresentationen höll sig på samma låga nivå fram till 1970-talet. Birgitta Wistrand, en av författarna till Älska eller älskas – Makt och känslor i politiska biografier, berättar om kvinnliga parlamentariker – bland dem pionjärerna Bertha Wellin och Kerstin Hesselgren, men också Maud Olofsson och Margot Wallström.

 


Fredag 11.35–11.50: Litterärt, franskt och kvinnligt

Med utgångspunkt från sin uppmärksammade essäsamling Förbjuden frukt ger Lena Kåreland nya perspektiv på läsekonsten, kvinnligt författarskap och fransk kultur. I det ymniga persongallleriet ryms bland många andra Simone de Beauvoir, Ellen Key, Gorge Sand och Elsa Beskow.

 

 

 

Fredag 13.15–13.30: Demokratins drivkrafter

Sverige och Finland har en lång parallell utveckling av demokrati, men det finns också tydliga skillnader i den politiska historien och i nuläget. Vad är det för faktorer som styr synen på demokrati i våra länder när både det politiska och det mediala fältet förändrats?

Medverkande: Kjell Östberg, professor vid Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola; Henrik Meinander, professor i historia vid Helsingfors universitet; Anu Koivunen, professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet

Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

Söndag 10.30–10.45: Gunnar Björling, i mitten och i marginalen

Gunnar Björling är ett centralt namn inom den tidiga modernismen i Norden. I den första biografin om Björling synar Fredrik Hertzberg hans politiska, religiösa och estetiska engagemang men också hans homosexualitet i en samtid då det ansågs vara både sjukt och kriminellt.

Medverkande: Fredrik Hertzberg, fil.dr, Svenska litteratursällskapet i Finland; Wivan Nygård-Fagerudd, journalist

Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

Finlandsarenan (monter C02:32)

Torsdag 10.30: Gunnar Björling, ett liv i mitten och i marginalen

I den första biografin om Björling synar Fredrik Hertzberg hans författarskap, hans ekonomiska villkor och erotiska svärmerier. Philip Teir intervjuar.

Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

 

 

Torsdag 14.00: Demokratins drivkrafter

Sverige och Finland har en lång parallell utveckling av demokrati, men det finns också tydliga skillnader i den politiska historien och i nuläget. Vad är det för faktorer som styr synen på demokrati i våra länder när både det politiska och det mediala fältet förändrats? Kjell Östberg, Henrik Meinander och Anu Koivunen i samtal med Peik Henrichson.

Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland och Hanaholmen.

 

Fredag 17.30: ”De vida byxornas program” – Boklansering: Dikter av Henry Parland

Den första utgåvan av tjugotalsmodernistens samtliga dikter, utg. Per Stam. Diktuppläsning av Johan Fagerudd.

Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

Boklansering under bokmässan: Dikter av Henry Parland.
Läs mer om Dikter

 

Lördag 11.30: Biographia – Att skriva liv

Vilka material och metoder använder författaren sig av för att kliva in i andra människors liv och vistas där? Merete Mazzarella och Fredrik Hertzberg i samtal med Philip Teir.

Arrangeras i samarbete med Schildts & Söderströms och Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

 

Lördag 15.00: Vodka och vichyvatten. Gunnar Björling och Henry Parland i det poetiska växelträsket

Fredrik Hertzberg och Per Stam i ett samtal om två poetiska förnyare som blev arketyper för författarmyter: fattiga, alkoholiserade, missförstådda i marginalen. Philip Teir intervjuar.

Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

 

Söndag 9.30: Att flanera bland Henry Parlands texter

Hur får man ett författarskap hanterligt i digital form? Elisa Veit och Pieter Claes berättar om hur man kan spåra och dokumentera olika lager av anteckningar och korrigeringar i ett diktmanuskript, författarens egna, redaktörernas och sedan vännernas efter Parlands för tidiga död 1929.

Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.

 


Söndag 12.30: Dikt och ideologi

Gösta Ågren, Lars Huldén och Claes Andersson skrev under 1960- och 1970-talet poesi med socialt engagemang. Anna Möller-Sibelius berättar om hur man skrev poesi om tv-program, mentalvård och kärnvapenhot, traditionellt sett mindre poetiska ämnen. Katarina Gäddnäs intervjuar.

Arrangeras i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland.