Appell Förlag

Spänningarna och skönheten i Björlings liv och verk

Michel Ekman recenserar »Mitt språk är ej i orden«, Fredrik Hertzbergs nyutkomna biografi över en av den svenskspråkiga modernismens storheter: Gunnar Björling.

Och Michel Ekman konstaterar: ”Det är en utmärkt bok. Hertzberg har med flit och tålamod spårat och samlat vad som kan vetas om Björlings liv och med överblick och kontroll skapat en helhet av det.”

”(Hertzbergs) bok vänder på många stenar. Den fogar samman vår splittrade kunskap om Björling till en helhet och fångar fint spänningarna och skönheten i hans liv och verk.”

Läs recensionen på Hufvudstadsbladets hemsida. (Se också bildmaterialet i webbartikeln, med ett foto av de kända cigarettpaketen med poetens anteckningar – klotter som låg till grund för dikter, men också för senare tids forskning.)

Även Vasabladet uppmärksammar »Mitt språk är ej i orden«.

Läs mer om »Mitt språk är ej i orden«

Grundforskning som blir till mångstämmig roman

Ben Hellmans bok Hemma hos Tolstoj presenteras av Karin Grelz i senaste numret av Respons.

Karin Grelz menar att Ben Hellman funnit ett kongenialt angrepssätt för sitt ämne, Leo Tolstojs kontaker med de nordiska länderna. Hellman har dammsugit arkiven i Ryssland och Norden, och Grelz konstaterar att boken är ”gedigen humanistisk grundforskning. Ändå liknar resultatet en mångstämmig roman”.

”Med sin tillgängliga framställning och nordiska referensram talar boken till en större läsekrets”, skriver Grelz, och hon framhäver särskilt det omfångsrika kapitlet ”Besök”. Här tecknar Ben Hellman med utgångspunkt i gästernas dagböcker och brev en underhållande och levande bild av den store författaren och hans originella livsstil. Tolstojs gods utanför Moskva framträder som ”på samma gång intellektuellt, aristokratiskt och bohemiskt”.

Bengt Sahlberg i Godmorgon, världen!

 

Godmorgon, världen! i Sveriges Radio P1 ger en fin introduktion till Bengt Sahlbergs bok Vad gör en gud?

Samtalet med Olle Hägg kretsar kring skillnaden mellan andlighet och Gud och människans behov av en högre makt. Men intervjun hinner också med jordnära ämnen som vardagsreligion, hoppet om ett bättre liv och ett barns längtan efter en hund.

Lyssa på intervjun i Godmorgon, världen!

Läs mer om Vad gör en Gud?

Lärdomar om kärleken

Med Victoria Benedictsson och Jane Austen sätts tonen: den krassa ekonomiska nödvändigheten var ofta nyckeln till gångna tiders parbildning.

Men efter läsning av Brita Plancks nyutkomna Förnuft eller känsla ger Ellen Mattson en mer nyanserad bild i Göteborgs-Posten.

Boken, som studerar kärlek och äktenskap i adliga miljöer under 1700- och 1800-talen, visar att verkligheten var mer komplex. Så var exempelvis påtvingade äktenskap sällsynta, och äktenskap med stora åldersskillnader hörde till ovanligheterna.

Läs Ellen Mattsons presentation av Förnuft eller känsla i Göteborgs-Posten

Läs även Pia Holmströms anmälan i BTJ-häftet nr 12/2018, där Förnuft eller känsla beskrivs så här: ”De intressanta människoödena gör boken till en riktig bladvändare.”

”Mitt språk är ej i orden” – författarsamtal på Hedengrens

Nu är den här, den första biografin om Gunnar Björling!

Fredrik Hertzberg presenterar sin bok ”Mitt språk är ej i orden” – Gunnar Björlings liv och verk.

Tid: Torsdag den 26 april kl 17.30
Plats: Hedengrens bokhandel, Stockholm

Läs mer på Hedengrens hemsida

Läs mer om ”Mitt språk är ej i orden”

Till sängs med M magasin

I en stort uppslagen intervju berättar M magasin om Malena Ivarsson och hennes senaste projekt: Till sängs i kulturen, författad tillsammans med Samanda Ekman.

Läs mer om Till sängs i kulturen

Förnuft eller känsla – välkommen på bokrelease

Nu ligger boken Förnuft eller känsla. Adel, kärlek och äktenskap av Brita Planck klar.

Det ska vi fira! Kom och ta ett glas vin, mingla och lyssna till författaren!

Onsdagen den 18 april kl 18.00–20.00

Brita berättar om boken kl 18.30.
Bumblebee studio, Engelbrektsgatan 21.
Varmt välkomna!

Fyra nya böcker

I rask takt har fyra Appell-böcker kommit av trycket:

Vad gör en Gud? är Bengt Sahlbergs ofta humoristiska iakttagelser av alla våra gudar och hur människan och vetenskapen förhåller sig till dem.

Dikterades valet av äktenskapspartner i äldre tider enbart av  rationella motiv? Eller var det så att känslan fanns där också? Läs mer om Förnuft eller känsla! Brita Plancks bok har också blivit introducerad i Skövde Nyheter och Skaraborgs läns tidning.

Appell Förlag fortsätter sitt samarbete med SLS, Svenska litteratursällskapet i Finland. Demokratins drivkrafter är en jämförande studie av demokratin i grannländerna Finland och Sverige.

I ett särskilt samarbete med S:ta Annas Gille publicerar Appell  Åhuskonstnären Andreas Björkman, en skildring av målaren som gärna lät sig inspireras av skånsk bygd och natur.

 

Glappet i spegeln

Jenny Högström tar en essä i Lena Kårelands Förbjuden frukt som utgångspunkt för en krönika i Sydsvenskan.

Det är essän om Simone de Beauvoir, ”Intigheten förskräcker mig”, som får Jenny Högström att fundera vidare på åldrandet, och framförallt kvinnors åldrande.

Jenny Högströms krönika i Sydsvenskan

Läs mer om Förbjuden frukt

”Inträngande skildring av livet på Jasnaja Poljana”

Kristina Rotkirch recenserar Ben Hellmans Hemma hos Tolstoj i den finska kulturtidskriften Nya Argus.

Den stora och brokiga skaran besökare och brevskrivare som kontaktade Tolstoj är bokens ämne, och Rotkirch skriver att minnesbilderna har ”en fräschör och intimitet som leder rätt in i vardagslivet på Jasnaja Poljana”.

Rotkirch framhåller att det inte bara är de detaljrika iakttagelserna och de direkta minnesbilderna som gör boken till ”en så underhållande och engagerande läsning”:

”Ben Hellman har en förmåga att med lätt hand och känsla för det relevanta bredda perspektivet och levandegöra den kulturhistoriska bakgrunden. Det är tidsatmosfär, det är smidiga referat med skickligt inflätade citat, det är personporträtt som växer till mininoveller.”

Kristina Rotkirchs anmälan i Nya Argus (pdf)

Läs mer om Hemma hos Tolstoj

Njutbart, elegant och sakligt

Anna Möller-Sibelius recenserar Förbjuden frukt, en ”underhållande och bildad” essäbok, full av intressanta ämnen.

Möller-Sibelius framhåller bl.a. Lena Kårelands analys av Elsa Beskows liv i det högborgerliga Djursholm och hur man på 1970-talet – grundlöst och anakronistiskt – kunde anse att hennes barnböcker var likgiltiga för sociala orättvisor. Möller-Sibelius skriver:

”Detta är något jag särskilt uppskattar i essäerna: Kårelands respekt för individen i sitt historiska sammanhang. Den ödmjukheten inför skillnader gör att andras liv och verk kan kännas betydelsefulla decennier och sekler efteråt.”

Anna Möller-Sibelius recension i Vasabladet

Läs mer om Förbjuden frukt

”Ljus och svärta i flyktingöden”

Ros till Li Bennich-Björkman och boken ”Sörja ett liv, leva ett annat” i Upsala Nya Tidning.

Ingressen lyder: ”… en lika delar beläst och djupt personlig bok om människor som har drivits på flykt.”

Daniel Erlandsson recenserar: ”Det är en utomordentligt lättillgänglig och inbjudande bok hon har skrivit, utan att för den skull på minsta vis göra avkall på stringensen. …
I den här boken glimmar det av både ljus och svärta, nästan oupphörligt. Till det bidrar det varierade och levande berättargreppet: ibland intervjuer, ibland löptext med koncisa historieskrivningar utöver de enskilda livsödena. Dessutom är bildmaterialet utsökt.”

Läs Daniel Erlandssons recension i UNT

Läs mer om Sörja ett liv, leva ett annat

Lena Kåreland berättar om sin nya bok ”Förbjuden frukt”

Måndagen den 12 mars berättar Lena Kåreland om sin nya bok ”Förbjuden frukt. Litterärt, franskt och kvinnligt” i Drottninggatans bokhandel i Uppsala.

Tid: Måndagen den 12 mars kl 18.30
Plats: Drottninggatans bokhandel i Uppsala

Välkommen!

 

 

Lena Kåreland blir påpassligt nog intervjuad av UNT inför måndagens evenemang i Drottninggatans bokhandel.

Franskt,  Paris och kvinnors läsande  är några av nedslagen i Upsala Nya Tidnings artikel.

Elva lyxiga praliner

”Den är lite som en exklusiv ask praliner…” inleder Therese Bohman sin recension av Lena Kårelands nyutkomna Förbjuden frukt. Litterärt, franskt och kvinnligt i Svenska Dagbladet och fortsätter: ”Elva vackert förpackade essäer om företrädesvis franska kvinnliga författarskap, som inleds med en intressant essä om Simone de Beauvoir och åldrandet.”

Läs Therese Bohmans recension i Svenska Dagbladet

Läs mer om Förbjuden frukt

« Äldre inlägg

Upp ↑