Appell Förlag

Välkomna att lyssna på Ben Hellman som berättar om nya ”Hemma hos Tolstoj” i Rönnells antikvariat

Lördagen den 21:a oktober kl. 14.00, Rönnells antikvariat
Samtal om Ben Hellmans bok Hemma hos Tolstoj – Nordiska möten i liv och dikt.

Vad talade man om vid den sjungande samovaren hemma hos Tolstoj?

Ben Hellman, kännare och översättare av rysk litteratur, berättar om sin nya bok ”Hemma hos Tolstoj”. En bok om stort och smått, från författarskap och litteratur till middagsvanor och klädsel.

Leo Tolstoj tog emot en strid ström av gäster på sitt mytomspunna gods Jasnaja Poljana utanför Moskva. Hit sökte sig journalister, författare, människor i troskris och nyfikna turister som rest långt för att träffa den store ryske författaren. Besökarna var många gånger från Norden och har berättat om sina möten i fängslande reseskildringar, reportage och artiklar. Tolstoj fick även ett hundratal brev från nordbor som vittnar om hans framskjutna plats i den samtida tankevärlden.

Samtalen med besökarna fördes gärna vid den väldiga vänligt fnysande samovaren. I centrum för samvaron stod naturligtvis författarskapet och litteraturen i stort, men det fördes också diskussioner om de dramatiska omvälvningarna i Ryssland, om religion, filosofi och politik samt vardagens skötsel av gods och ägor.

Hemma hos Tolstoj ger ett mångsidigt porträtt av författaren i hans livshållning som kyrkokritiker, anarkist, pacifist och vegetarian. Här myllrar också av suggestiva detaljer från hela familjen Tolstojs dagliga liv. Boken bjuder dessutom på inblickar i omständigheter kring varför Leo Tolstoj aldrig fick de nobelska litteratur- och fredsprisen och fascinerande möten med de nordiska gestalterna i romanerna Krig och fredAnna Karenina och Uppståndelse.

Se även Rönnells hemsida

@appellforlag

Appell Förlag finns nu på Instagram: @appellforlag

 

En lång och fascinerande resa

David Isaksson skriver om ”Indien – en reportagresa” i  Journalisten, nr 10 2017:

Har reportage en framtid som litterär form? Jag kan ibland tycka att vi journalister gör det lite enkelt för oss när vi sätter samman reportageböcker, bestående av artiklar som överbryggas med längre faktasjok, men där alltför mycket fastnar i ett ”nu”, ”här”, och ”i dag”.

Därför är det en njutning att läsa en bok som rör sig långsamt och sökande, också bortanför det dagsaktuella. Titeln Indien – en reportageresa är egentligen missvisande: detta är ingen reportagebok, utan snarare en bildningsbok, befolkad av ett myller av personer och händelser. En av dem är Subash Chandra Bose som sökte få med sig Hitler i kriget mot den brittiska kolonialmakten (han åkte tysk ubåt till Madagaskar och därefter vidare med en japansk) och som många indier anser är den verklige hjälten (och inte Gandhi).

”Du kan inte ta på dig ansvaret att disciplinera 1,3 miljarder indier”, skriver Pär Jansson och detta förhållningssätt präglar också hans bok: läsaren ska inte uppfostras, utan vi får följa med på en lång och fascinerande resa där det ibland gäller att andas djupt. Andas, och acceptera verkligheten som den är.

David Isaksson

Läs mer om Indien – en reportageresa.

Dubbel Respons med förhoppningar om serieutgivning

I senaste numret av tidskriften Respons (4/2017) uppmärksammas två böcker från Appell Förlag: ”Känslornas revolution” och ”Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell”.

”Känslornas revolution” recenseras av Sara Kärrholm. Hon framhåller att en av de stora förtjänsterna med antologin är rikedomen på material som skribenterna använder sig av när de närmar sig det känslostormande 1970-talet. Texter om empatin i Svenska Chilekommittén, sexuella frigörelsefilmer, lycka i arbetslivet och vrede hos socialdemokrater ringar in ett decennium då alla känslor skulle ventileras, särskilt de starkaste.

Ett uppfriskande drag i bokens bidrag är att de sträcker sig bortom de mest alternativa och vänstervridna tendenser som perioden gärna förknippas med, och lyckas ge en mångsidig beskrivning av tiden och samhället. Ett exempel är skildringen av hur chefer började med sensitivitetsträning för att bli bättre och känslobejakande ledare.

Sara Kärrholms recension innehåller också en kommentar om bokens formgivning:

”Appell Förlag och formgivaren Eva Wilsson har skapat en bok som på många sätt förstärker 1970-talskänslan genom det materiella utförandet, allt ifrån typografi och färgsättning av rubriker och bilder till själva omslaget, vars illustration påminner om exempelvis bilder av Monica Schultz, som var en flitigt använd illustratör i böcker, veckotidningar och många andra sammanhang under 1970-talet.”

Kärrholm avslutar med att önska sig liknande undersökningar av 1950-talet eller 1990-talet:

”Utifall detta gäng forskare eller några andra skulle ta sig an andra decennier för framtida antologier med känslohistoriskt perspektiv hoppas jag att de använder samma förlag. Som historiskt intresserad skulle man då kunna se fram emot en spännande serieutgivning i Appells regi, som dessutom skulle göra sig fint i bokhyllan.”

Läs mer om Känslornas revolution

Jonna Hjertström Lappalainen recenserar antologin ”Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell”. Hon tar bland annat fasta på antologins bidrag om von Wrights roller som analytisk filosof och samtidskritisk essäist i offentligheten.

von Wrights pessimism och tveksamma inställning till teknik var svåra att förena med den analytiska filosofins förnuftstro. ”Denna inre konflikt eller tvetydighet är bokens intressantaste tema”, skriver Hjertström Lappalainen.

Hon jämför också med de intellektuellas position i vår tid. Den lärde och bildade har än tydligare än på 1900-talet ersatts med ”papegojliknande expertröster” – och makten intas av helt andra figurer. Var kan röster som von Wrights komma idag? Här finner hon boken verkligt intressant.

Läs mer om Tankens utåtvändhet

Malena och Samanda på höstlistan

M magasin listar böcker att hålla koll på i höst. ”Till sängs i kulturen” får en braskande etikett.

Appell på bokmässan i Göteborg

På årets bokmässa exponerar Appell Förlag sin utgivning i Forskartorgets monter. Under fredagen finns vi på plats hela dagen – för samtal och bokinköp. Förlagets böcker finns i montern under alla mässans dagar – och går att köpa genom swish. Välkomna att botanisera!


Forskartorget
Fredagen den 29 september kl 11.35–11.50
”Känslornas revolution. Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet”

1970-talet var ett färgstarkt och omvälvande decennium som präglades av förändringar som berörde allt från politik och medier till kärleksliv och moral. Nya känslomönster bildade snart regler och normer för vad människor förväntades känna som ung, gammal, man, kvinna, över- och underordnad.
Medverkande: Helena Bergman, Christina Florin och Jens Ljunggren
Arr: Appell Förlag
Läs mer om boken Känslornas revolution.


Finlandsmonterns Arena C02:32
Fredagen den 29 september kl 15.00
Georg Henrik von Wright

von Wright efterträdde Wittgenstein som professor i filosofi i Cambridge 1948. Han pendlade mellan att vara vetenskapsman och essäist, djupt engagerad i ekologiskt betonad kritik av den vetenskaps-tekniska övertron.
Medverkande: Johan Strang, Merete Mazzarella, Lars Hertzberg
Samtalet leds av Peik Henrichson
Arr: Appell Förlag och Svenska litteratursällskapet i Finland
Läs mer om boken Tankens utåtvändhet.


Forskartorget
Fredagen den 29 september kl 16.55–17.10
Georg Henrik von Wright

Medverkande: Johan Strang, Merete Mazzarella
Arr: Appell Förlag och Svenska litteratursällskapet i Finland


Lördagen den 30 september kl 12.00–12.20
20-minutersseminarium
Georg Henrik von Wright

Medverkande: Johan Strang, Merete Mazzarella
Arr: Appell Förlag och Svenska litteratursällskapet i Finland

 

 

 

Appell Förlag och Helena Hegardt du Rées på plats i Göteborg.

I bokhyllan: Känslornas revolution, Konfucius samtal, Latin – En introduktion, Indien – En reportageresa, Terroristen i Toulouse – Anteckningar om Frankrikes algeriska historia, Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell.

Välkommen!

Utvecklingspessimism och levande historia

Östra Småland skriver om två Appell-böcker.

Leif Stille anmäler ”Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell”. Han uppärksammar den samtide Ingemar Hedenius, som trots filosofiska beröringspunkter med von Wright numera inte längre uppfattas som lika kreativ och relevant.

Dag Sandahl skriver att Alice Petrén i ”Terroristen i Toulouse” väver samman en intressant berättelse om Frankrike och Algeriet; hon ”vidgar vetandet och medvetandet” och sammanfattar boken: ”Den är helt enkelt lärorik.”

Mer om Tankens utåtvändhet

Mer om Terroristen i Toulouse

 

”Indiens paradoxer med bravur”

Indien – en reportageresa är inte en guidebok som leder till sevärdheter, utan en bok som förklarar hur dagens Indien fungerar under ytan och vilka svårigheter eller möjligheter människorna står inför. Det är en fascinerande läsning.”

Så skriver Ulf Lindgren i Bibliotekstjänsts tidskrift BTJ-häftet i sin anmälan av Pär Janssons bok.

”Indien – en reportageresa” gör färgstark entré på Kulturfestivalen i Stockholm.

 

Mer om Indien – en reportageresa:

Pär Jansson besöker Gleerups och Hedengrens i september och berättar om sin bok:

Akademibokhandeln Gleerups i Lund:
Tisdagen den 12 september kl 17.30.

Hedengrens bokhandel i Stockholm:
Onsdagen den 20 september kl 17.30.

Bilden av Indien – arga feminister eller blida gurus?

I år har Stockholms kulturfestival Indien som tema.

Torsdag 17 augusti kl 17.00 anordnas scensamtal med bl.a. Pär Jansson, författare till Indien – En reportageresa om bilden av Indien. Hur skildras Indien av dem som försöker rapportera därifrån? Och hur har bilden av Indien förändrats genom åren? Har blida gurus ersatts av arga feminister?

Se vidare om programpunkten

Hela Kulturfestivalens program

Läs även Pär Janssons artikel om folkomflyttningarna som följde delningen av Indien i augusti 1947. Med ett brittiskt pennstreck skapades Pakistan. Över 12 miljoner tvingades på flykt, och 100 000-tals människor dödades i vågor av  sekteristiskt våld.

”Oavbrutet intressant och övertygande läsning”…

… så inleds recensenten Ingrid Bosseldals recension av ”Känslornas revolution” i Göteborgs-Posten.

Indien – resan från tryckeriet till bokhandeln

”Indien – En reportageresa” har kommit från tryckeriet, och den har redan hunnit leta sig vidare till bokhandeln, där den tar plats tillsammans med andra Appell-böcker!

Läs mer om Indien – En reportageresa.

 

Med formgivarens hand

Eva Wilsson sätter form på flera av Appells böcker – här ses ”Känslornas revolution” från lite olika vinklar. Den prisade formgivarens hemsida är en en fin ingång till hennes mångskiftande designarbeten, med bland annat frimärken och logotyper och så böcker, förstås!

Känslor på Moderna Museet

Till den stora utställningen med Marie-Louise Ekmans konst har Moderna Museet påpassligt lyft fram Appells bok Känslornas revolution. Både omslag och innehåll speglar mer än väl konsten i utställningshallarna!

En kulturgärning

En femtedel av mänskligheten är konfucianer. Med denna häpnadväckande siffra inleder Lars Peter Fredén sin utförliga anmälan av ”Konfucius samtal” i Torbjörn Lodéns kommenterade översättning (Respons 3/2017).

Fredén framhåller hur denna knapphändiga filosofi i olika varianter har präglat det bildade Kina genom historien och gör det alltjämt. Till och med Mao kunde sin Konfucius, även om han gjorde sitt bästa för att utplåna läran.

En över 2.000 år gammal kinesisk text utgör givetvis en stor utmaning för en nutida svensk översättare. Med några belysande jämförelser med tidigare tolkningar ger Lars Peter Fredén inblick i de många vägval Torbjörn Lodén ställts inför, inte minst vad gäller närhet till originalet och stil. Och han konstaterar: Lodéns översättning utgör en mycket betydande prestation, en kulturgärning.

Att detta verk kan ha haft så enorm betydelse kan vara svårt att förstå vid en första läsning – men ”ger man texten tid växer den in i en”. Läsaren får också god hjälp med en introduktion om tiden och textens tillkomsthistoria, ”allt elegant sammanfattat och utan krångligheter”. Konfucius själv träder fram som en människa som älskar lärandet, och som är trogen sig själv och sin kallelse att ”genom vad Lodén med en lyckad formulering kallar personlig förädling bli en ädel människa”.

Läs mer om Konfucius samtal.

”Inte bara kall faktasamling”

Mer uppmärksamhet för ”Terroristen i Toulouse”. Läs Josephine Askegårds recension i Arbetaren.

« Äldre inlägg

Upp ↑